Media2-hanke selvitti mediamaineen mekanismeja

Media2 tutki, miten mediayritysten maine vaikuttaa mediasisältöjen kulutuspäätöksiin. Taustaoletuksena on, että emotionaalisilla kokemuksilla ja niiden tuottamilla reaktioilla on merkittävä vaikutus yleisöjen mediakulutukseen. Hanke selvitti mediatalon maineen merkitystä digitaalisessa uutisympäristössä, jossa mediasisältöjä käytetään yhä enemmän erilaisten aggregaattipalveluiden ja uutisia välittävien palvelujen kautta.

Tutkimme ja vertailimme mediayritysten (esim. Sanoma, Alma Media) ja niiden mediabrändien (esim. Helsingin Sanomat, Aamulehti) lisäksi myös uusien mediasisältöjä tuottavien ja välittävien yritysten (esim. Google, Ampparit) maineen vaikutusmekanismeja. Tutkimuksessa sovellettiin ja yhdistettiin viestintätutkimuksen ja psykofysiologisen tutkimuksen menetelmiä.

Tutkimus tehtiin Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston yhteistyönä. 

Tutkimusraportti löytyy iPadille sopivana iBook-versiona iBook-storesta. Myös PDF-versio on saatavilla täältä.

%d bloggers like this: